Tinnitus Forum

[wppb-login] [wppb-register] [wppb-edit-profile] [wppb-recover-password]
NB: Aandoeningen aan de mitralisklep vormen het merendeel van de hartklepproblematiek, vandaar dat we die hier speciaal belichten. Voor aandoeningen aan de andere kleppen van het hart (aortklep, tricuspidaalklep, pulmonair klep) alsmede andere aandoeningen van het hart, verwijzen we u naar onze website van het Maastricht Hart+Vaat Centrum

Mitralisklep aandoeningen


2-6% van de bevolking heeft een mitralisklepafwijking, maar de meeste zijn symptoomloos en worden vaak bij toeval ontdekt.Er zijn verschillende aandoeningen waarbij de mitralisklep niet meer helemaal sluit of niet meer volledig opengaat. Dit kan komen door:

 • Vernauwing van de opening door verkalking van de klepbladen waardoor de doorstroomopening kleiner wordt (Stenose)
 • Beschadiging, verslapping of uitrekking van de klepbladen waardoor de klep zich niet meer goed sluit
 • (Prolaps)
Bij een niet goed werkende hartklep kan er in de loop der tijd schade aan het hart ontstaan doordat het hart wordt overbelast. Op den duur kan hartfalen ontstaan. Klachten hoeven niet op te treden, maar dat hangt uiteraard af van de ernst van de afwijking.

De hartkleppen

Om te voorkomen dat het bloed vanuit de grote lichaamsslagader en de longslagader terugstroomt naar het hart zitten er op de overgang tussen slagaders en hart kleppen: de aortakep en de pulmonalisklep. Tussen het rechter atrium en de rechter ventrikel bevindt zich ook een klep: de drieslippig klep (de tricuspidalisklep). Ook tussen linker atrium en linker ventrikel bevind zich een klep: de tweeslippige of de mitralisklep (de vorm lijkt op een mijter, in latijn: mitralis. Als de linker ventrikel zich samentrekt, om het bloed naar de grote lichaamsslagader (aorta) te pompen sluit de mitralis klep zich om te voorkomen dat het bloed terugstroomt naar de linker boezem.


1 De Diastole: Beide boezems trekken zich samen en pompen het bloed naar beide ventrikels. De kleppen van de beide slagaders zijn gesloten.

180 De Systole: Beide ventrikels trekken zich samen en pompen het bloed naar de aorta en de longslagader. De bicuspidaal- en mitralisklep sluiten zich
Mitralisklepstenose

Klepstenose

Mitralis Xpert Groep Maatricht

Oorzaken

Mitralisklepstenose is meestal het gevolg van acuut reuma, dit is een infectieziekte veroorzaakt door een bacterie waarbij de mitralisklep door het ontstekingsproces aangetast kan raken. Door verlittekening en bindweefsel vorming raakt de klap vernauwd. In zeer zeldzame gevallen kan de aandoening aangeboren zijn, Soms ontstaat de stenose door veroudering van de klep, waarbij deze stug en hard wordt.

Gevolgen van een mitralisklepstenose

Normaal gesproken beslaat heeft de opening van de mitralisklep een oppervlakte van ca 5 cm2. Er is sprake van ernstige mitralisklepstenose als die opening tot ongeveer 1 cm2 is vernauwd. Doordat het bloed dan niet ongehinderd uit de linkerboezem kan wegstromen, neemt de druk daarin toe.
Aangezien het bloed in de linkerboezem uit de longen afkomstig is, leidt een verhoogde druk in de linkerboezem tot bemoeilijkte afvoer van bloed uit de longen. Als gevolg hiervan neemt de bloeddruk in de longen (pulmonale hypertensie) en in de rechterhartkamer toe. Dit kan leiden tot ophoping van vocht in de longen (longoedeem) en ten slotte tot hartfalen.

Lekkende Hartklep

Lekkende mitralisklep

Oorzaken

Mitralisinsufficiëntie kan verschillende oorzaken hebben:

  • Slijtage door veroudering: de klep wordt stugger
  • Aangeboren afwijkingen
  • Infectie van de hartklep (endocarditis); een bijzondere vorm is acuut reuma
  • Een beschadiging van de peesdraden of spiertjes die de klep bewegen (na een hartinfarct)
  • Ziekte van de hartspier (cardiomyopathie)
  • Beschadiging na een hartoperatie of door een verwonding
  • Bindweefselziektes, zoals het syndroom van Marfan.

Gevolgen van mitralisinsufficiëntie

Doordat bloed teruglekt naar de linkerboezem, stijgt daarin de druk en raakt de boezem vergroot. Dit leidt weer tot verhoogde druk in de longaders, wat ten slotte vochtophoping in de longen veroorzaakt (longoedeem). Het gevaar van klepaandoeningen is dat de pompfunctie achteruitgaat en het hart meer werk moet verrichten om voldoende bloed door het lichaam te kunnen pompen. Op den duur leidt dit tot overbelasting van het hart en tot hartfalen. Ook is er bij mitralisinsufficiëntie een groter risico op hartritmestoornissen, zoals boezemfibrilleren.

Mitralis Xpert Groep Maastricht
Als de linker hartkamer zich samentrekt wordt het bloed in de grote lichaamsslagader gepompt. Om te voorkomen dat het bloed terugstroomt in de linker boezem, sluit de mitralisklep zich.
Mitralis Xpert Groep Maastricht
Bij een niet geheel sluitende mitralisklep stroomt een deel van het bloed terug in de linkerboezem.
Optie 3
Content 3
Optie 3
Content 4
Optie 3
Content 5

Bewaren