Recent promotieonderzoek

" Veranderingen in de hersenen bij gehoorverlies, tinnitus en hyperacusis met MRI scans aangetoond"

In Groningen is Elouise Koops aan de Rijks Universiteit Groningen gepromoveerd op een proefschrift met als titel, “Neuroimaging correlaties van gehoorverlies, tinnitus en hyperacusis.” Haar promoter en co-promotor waren Prof.Dr. Pim van Dijk en Dr. Remco Renken. Haar promotie onderzoek vond plaats op de KNO afdeling van de RUG.

Elouise Koops heeft onderzoek gedaan naar de veranderingen die in de hersenen te vinden zijn bij mensen met gehoorverlies, tinnitus of hyperacusis. Ze doet een suggestie om bij behandeling ook aandacht te besteden aan het vergroten van de plasticiteit van de hersenen. 

De volgende korte samenvatting van haar proefschrift geeft een indruk van de inhoud en uitkomsten van haar onderzoek.

Hoewel gehoorverlies vaak ontstaat door schade aan het oor, weten we dat er ook veranderingen in de hersenen optreden bij mensen met gehoorverlies. Met behulp van Magnetic Resonance Imaging (MRI) zien we dat gehoorverlies samengaat met veranderingen in zowel de structuur als de activiteit van de hersenen. We zien minder grijze massa in zowel auditieve als niet auditieve hersengebieden bij mensen met ongecompenseerd gehoorverlies. Deze verandering is in mindere mate aanwezig bij mensen die naast een soortgelijk gehoorverlies ook tinnitus hebben. Wel zien we dat juist bij tinnitus de akoestische radiatie, de grootste witte vezel bundel binnen het auditieve systeem, aangedaan is. Bij mensen met hyperacusis vonden we verhoogde hersenactiviteit, wat overeenkomt met de ervaren toegenomen luidheid van geluiden (neuronaal correlaat).

 

Vervolg
Onze resultaten laten ook zien dat met het toenemen van de leeftijd, er een afname is in zowel de grijze en de witte massa van de hersenen. Deze bevinding kan verklaren waarom oudere mensen met gehoorverlies vaak minder goed zijn in spraak verstaan in vergelijking tot jonge mensen met een vergelijkbaar gehoorverlies. Onze resultaten laten zien dat het zinvol kan zijn om naast behandelmethoden met hoortoestellen ook therapieën te ontwikkelen die de plasticiteit van de hersenen vergroten om gehoorverlies, tinnitus en hyperacusis in de toekomst optimaal te kunnen behandelen. Prijs in Berlijn voor Elouise Koops als beste Tinnitus en Horen onderzoekster Elouise Koops heeft een zeer succesvolle carriére. Vorig jaar kreeg zij op 4 december de onderzoeksprijs ‘Tinnitus en Horen 2021’ uitgereikt van de Stichting Tinnitus en Horen van de Charité in Berlijn. De prijs van € 10.000 euro, werd voor de derde keer uitgereikt op 4 december 2021, tijdens het 22e Tinnitussymposium, georganiseerd door het Tinnituszentrum Charité – Universität.. Zie meer in Review 2021: https://www.stiftung-tinnitus-und-hoeren-charite.org/en/foundation/research_prize/ Elouise Koops is momenteel research fellow aan het Eaton-Peabody Lab, Massachusetts Eye and Ear, Department of Otolaryngology – Head and Neck Surgery, Harvard Medical  Lees hier het volledige proefschrift
Deel deze website