Eén op de vijf ouderen in Ommoord, een wijk in Rotterdam heeft tinnitus.

Op 16 februari 2022 verdedigde B.C. (Neelke) Oosterloo haar proefschrift, getiteld: ‘Sound of Silence; Determinants of tinnitus in a population based study’. ‘Geluid van stilte; Determinanten van tinnitus in een bevolkingsonderzoek’ aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Neelke Oosterloo onderzocht hoe vaak tinnitus voorkomt in een oudere populatie en welke risicofactoren hiervoor te vinden zijn. Zij maakte gebruik van de verzamelde gegevens van het Rotterdams bevolkingsonderzoek naar gezond ouder worden, het zogenaamde ERGO onderzoek.

ERGO (Erasmus Rotterdam Gezondheid Onderzoek) onderzoek is een langlopend bevolkingsonderzoek van het Erasmus MC onder bijna 20.000 mensen van 40 jaar en ouder in de Rotterdamse wijk Ommoord. Gezondheidsproblemen die op oudere leeftijd veel voorkomen werden onderzocht. Er worden gegevens verzameld over onder andere tinnitus, het gehoor, levensstijl, hart, longen en de hersenen. klik hier voor het ergo-onderzoek en de promoties.

Uitkomsten onderzoek
 Oosterloo vond dat 1 op de 5 40-plussers tinnitus heeft. Slechts een klein deel, tien procent daarvan, ervaart veel last. In dat geval gaat tinnitus ook gepaard met slecht slapen, angst en depressieve klachten.
‘Opvallend’, vindt Oosterloo dat mensen die tinnitus hebben zonder dat de piep, ruis of brom dagelijks hun leven beïnvloedt, al wel slechter slapen en meer angst en depressieve symptomen benoemen. Dat baseert ze op de scores van vragenlijsten die zijn ingevuld door de deelnemers van de ERGO-studie. Ze benadrukt dat het gaat om kleine verschillen. ‘Bij mensen die niet dagelijks hinder hebben van tinnitus, gaat het niet direct om een klinische depressie. Maar zij melden wel meer symptomen, dan mensen die geen tinnitus hebben.’  We weten al langer dat tinnitus en gehoorverlies vaak samen voor komen. In haar onderzoek bleek dat als je gehoorverlies hebt, je een twee keer grotere kans hebt op tinnitus.

De hoeveelheid gehoorverlies hangt niet samen met de mate van de tinnitus

Dat toonde de promovenda aan door de deelnemers in te delen in leeftijdscategorieën vanaf 40 tot boven de 90 jaar. ‘Hoewel ouderen meer gehoorverlies hebben, hebben ze niet vaker last van tinnitus. Tinnitus kan al optreden bij een gehoorverlies van 25dB, dat kun je vergelijken met wat je hoort als je flink verkouden bent.’
Een hoortoestel kan bij mensen met gehoorverlies helpen de tinnitus iets te verminderen ‘Het kan zijn dat het hoortoestel de tinnitus overstemt doordat het geluid harder binnenkomt’, legt Oosterloo uit.

Ook bleek dat ouderen met een slechtere cardiovasculaire gezondheid vaker tinnitus hebben. Deze ouderen hebben vaker een hoge bloeddruk, slechter cholesterol, diabetes of kregen een hart- of herseninfarct. Niet voor niets is één van de stellingen in Oosterloo’s proefschrift dat een gezonde leefstijl ook bijdraagt aan een kleiner risico op tinnitus.

Wilt u een exemplaar van het proefschrift ontvangen? Stuur dan een email naar dit mailadres.

Deel deze website