Wat is Tinnitus House

Tinnituspanel en Tinnituskamer

Tinnitus House bestaat uit een Tinnituspanel en de Tinnituskamer. Hieronder wordt uitgelegd wat beide inhouden.

Het Tinnituspanel is een grote groep van patiënten die anoniem zijn aangemeld en op regelmatige basis worden gevraagd om korte vragenlijsten in te vullen. Ook deze vragenlijsten zijn volledig anoniem, en aangezien er geen enkele link bestaat met namen of andere identificerende gegevens van personen, en hiernaar in de vragenlijsten ook geen verwijzing zal worden gemaakt, is de anonimiteit van alle deelnemers volledig gewaarborgd.

Vanuit de vragenlijsten worden gegevens verzameld en met elkaar vergeleken. Zo zullen vragen bijvoorbeeld gaan over de momenten of omstandigheden waarin de aandoening is ontstaan, om een beeld te krijgen van de belangrijkste oorzaken. Tevens zal worden gevraagd naar remedies die door patiënten reeds zijn uitgeprobeerd, om een beeld te krijgen van de algemene effectiviteit ervan. Ook willen we een beeld krijgen van de de verschillende types tinnitus, indien deze daadwerkelijk bestaan. Zo zijn er bijvoorbeeld patiënten die een piep of een ruis horen, maar anderen horen duidelijk stemmen of vogelgeluiden. Het is niet duidelijk of men deze patiënten allemaal over één kam mag scheren en onder de noemer tinnitus mag plaatsen, of dat sprake is van geheel verschillende ziektebeelden.

Uit de antwoorden op de vragen in de vragenlijsten die vanuit het Tinnituspanel worden aangeboden zullen patronen worden afgeleid, die vervolgens verder moeten worden uitgetest. Op deze plaats komt de Tinnituskamer om de hoek.

Lees hier meer over het Tinnituspanel en doe mee!

De Tinnituskamer is een daadwerkelijke, klinische ruimte waarin patiënten worden onderzocht en waarin de meest kanshebbende hypotheses kunnen worden uitgetest. Blijkt bijvoorbeeld uit de vragenlijsten, dat het luisteren naar klassieke muziek een dempend effect heeft op de tinnitus-ervaring, dan kan deze veronderstelling verder wetenschappelijk worden onderzocht in de Tinnituskamer, met de hulp van een voor de tests geselecteerde groep van patiënten.

Het ligt in de bedoeling de Tinnituskamer uit te rusten met een uitgebreid arsenaal aan apparaten en instrumenten om situaties na te bootsen die op de beleving van tinnitus van invloed kunnen zijn.

Doet u mee? Meldt u hier dan aan

Adviesraad Tinnitushouse

Prof. dr. F.E. ( Freek ) Hoebeek, Laboratory of Neuroimmunology and Developmental Origins of Disease (NIDOD)
Utrecht Medical Center Utrecht,

Ass. prof. Dr.Ir. C.( Christos ) Strydis,  Neuroscience Erasmus MC University Rotterdam

Prof. dr, S.K. ( Bas ) Koekkoek,  Neuroscience Erasmus MC University Rotterdam

Prof. dr. ( J.J.G. ) Gerard Borst,  Neuroscience Erasmus MC University

Dr. Ir. Marijn van Dongen, NXP semiconductors, Nijmegen,

Drs. ( H.E. ) Bart Drost,  KNO, Bravis Ziekenhuis Bergen op Zoom

Drs. ( V. ) Vishtaseb Akbarkhanzadeh , psychiater te Amsterdam

Leden werkgroep Tinnitushouse

Prof. dr. Dirk De Ridder, neurochirurg te Gent

ass. prof. (E.M.) Eddy van der Velden translationeel onderzoeker

Prof.dr.ir. Wouter Serdijn, Technische Universiteit Delft (LinkedIn)

dr. Joop van Gent, Language Technologist, CEO Irion Technologies, (LinkedIn)

Phillip Storey, PSF medical Rotterdam (LinkedIn)

Ron Woering, Epona Consultancy Baarn (LinkedIn)

lees verder over het Tinnitus Panel
Kent u meer mensen die mogelijk een bijdrage kunnen leveren?
Heeft u een Facebook-, of Linkedin pagina, bent u actief op Twitter of Instagram?
Help dan mee deze site nog meer bekendheid te geven en deel deze pagina met anderen . . .