Wie zijn wij?

Tinnitus House is een initiatief van een samenwerkingsverband tussen enkele universiteiten en bedrijven, ondergebracht in de Stichting BrainInnovations en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71643028. BrainInnovations houdt zich bezig met het vinden van oplossingen voor lastig behandelbare aandoeningen met nieuwe technologie. Onder ‘nieuwe technologie’ moet verstaan worden technologie in de breedste zin van het woord. Zo worden de modernste technieken in de neurowetenschappen in ogenschouw genomen, maar eveneens de innovaties in data science. Centraal in Tinnitus House staat de gedachte dat men pas een remedie kan vinden indien duidelijk is wat de aandoening is, hoe zij ontstaat, en hoe patiënten reageren op behandelingen.

Het problematische bij tinnitus is dat deze zaken nog nauwelijks onderzocht zijn. Patiënten die zich met klachten melden bij een huisarts of specialist willen direct geholpen worden, maar krijgen veelal “helaas niks aan te doen” te horen of zij worden verwezen naar een groot aanbod aan oplossingen waarvan niet is bewezen dat zij in brede zin werken. Soms werkt een oplossing voor een specifieke groep patiënten, maar ook dan is niet duidelijk of dat effect is door directe fysiologische effectiviteit of simpelweg door inbeelding van de patiënt.

Crowd Science

Daarom wil Tinnitus House eerst een nauwkeuriger beeld te krijgen van wat tinnitus precies is, hoe het ontstaat, en wat de effecten in brede zin (dus niet uitsluitend bij enkele patiënten) zijn van de diverse aangeboden remedies. Door een zeer grote groep van patiënten te volgen en bij te houden hoe zij de aandoening en de remedies ervaren hopen we een duidelijk patroon te kunnen waarnemen van de aandoening in al haar facetten. Wij duiden dit aan als “Crowd Science”

Adviesraad Tinnitus House

Prof. dr. F.E. ( Freek ) Hoebeek, Laboratory of Neuroimmunology and Developmental Origins of Disease (NIDOD)
Utrecht Medical Center Utrecht,

Ass. prof. Dr.Ir. C.( Christos ) Strydis,  Neuroscience Erasmus MC University Rotterdam

Prof. dr, S.K. ( Bas ) Koekkoek,  Neuroscience Erasmus MC University Rotterdam

Prof. dr. ( J.J.G. ) Gerard Borst,  Neuroscience Erasmus MC University

Dr. Ir. Marijn van Dongen, NXP semiconductors, Nijmegen,

Drs. ( H.E. ) Bart Drost,  KNO, Bravis Ziekenhuis Bergen op Zoom

Drs. ( V. ) Vishtaseb Akbarkhanzadeh , psychiater te Amsterdam

Leden werkgroep Tinnitus House

Prof. dr. Dirk De Ridder, neurochirurg te Gent

ass. prof. (E.M.) Eddy van der Velden translationeel onderzoeker

Prof.dr.ir. Wouter Serdijn, Technische Universiteit Delft (LinkedIn)

drs. Joop van Gent, Language Technologist, CEO Irion Technologies, (LinkedIn)

Phillip Storey, PSF medical Rotterdam (LinkedIn)

Ron Woering, Epona Consultancy Baarn (LinkedIn)

lees verder over Tinnitus House
Ken je meer mensen die mogelijk een bijdrage kunnen leveren?
Heb je een Facebook-, of Linkedin pagina, ben je actief op Twitter of Instagram?
Help mee deze site nog meer bekendheid te geven en deel deze pagina met anderen . . .