Steun Tinnitushouse!

TinnitusHouse is een onafhankelijk initiatief van Stichting BrainInnovations, in samenwerking met de TU Delft en enkele andere toonaangevende universiteiten, en beoogt op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten een oplossing te vinden voor tinnitus.

Draagt u TinnitusHouse een warm hart toe en wilt u ons onderzoek steunen, dan kan dit direct door onderstaande een overboeking op de Bankrekening van de Stichting Brain Innovations. Ieder bedrag is welkom, en zal direct worden ingezet voor het onderzoek naar de bestrijding van tinnitus.

Doneren dmv bankoverschrijving

U kunt ook direct doneren door nevenstaande QR-code te scannen of een bedrag naar keuze over te maken op rekening NL88 RABO 0367 8144 20 van Stichting BrainInnovations, onder vermelding van “Donatie TinnitusHouse. Ieder bedrag is welkom, en zal direct worden ingezet voor het onderzoek naar de bestrijding van tinnitus.

Doneren met iDeal of Bancomat

bedrag € -
De Stichting BrainInnovations heeft ANBI-status waardoor kunnen onze donateurs bij de opgave van de inkomstenbelasting giftenaftrek krijgen. En voor ons zelf betekent het dat wij geen schenkbelasting en erfbelasting hoeven te betalen, waardoor uw donatie voor 100% bij de stichting terecht komt. 

Wat doen we met uw geld?

De leden van TinnitusHouse hebben steeds voor eigen rekening gewerkt, zonder enige vorm van subsidie. Het was een vrijwilligersclub, bestaande uit hoogleraren, medisch specialisten en gerenommeerde onderzoekers uit diverse disciplines, die allen hun eigen bijzondere, creatieve en belangrijke kennisinbreng hadden in het onderzoek. De leden werden gedreven door een enorme wetenschappelijke drive, door persoonlijke interesse in het onderwerp tinnitus, door sympathie en respect voor elkaar en elkaars mening, en nooit door geld. Zij zien die omstandigheid als een van de belangrijkste factoren voor het feit dat het onderzoek nu zo succesvol is, en dat de groep nog steeds met hetzelfde enorme enthousiasme samenwerkt.

Binnen de stichting ontvangt nog steeds niemand enige vorm van salaris of onkostenvergoeding, en de donaties die binnenkomen worden momenteel grotendeels gereserveerd voor vergoedingen aan studenten en stagiairs, die broodnodig zijn voor de uitvoer van het onderzoek. Een klein deel wordt gebruikt om de hostingkosten te betalen voor de website en overige PR.

Dit betekent dat van uw gedoneerde geld dus geen cent gaat naar salarissen of onkostenvergoedingen van bestuursleden van de stichting. Alle donaties worden direct aangewend voor het onderzoek zelf.

Het werken op vrijwilligersbasis van de leden van de stichting zal ook in de toekomst blijven gelden, voor zover dit stichtingswerkzaamheden betreft. Om het tinnitusonderzoek goed te laten verlopen en zowel de onderzoekslaboratoria als data-analyse tot snelle resultaten te laten leiden is echter meer personeel nodig, en daartoe worden momenteel (Europese) subsidievoorstellen voorbereid. In die voorstellen worden mogelijk wel uren opgenomen voor onderzoek dat door de leden concreet wordt uitgevoerd náást het stichtingswerk. Uw donaties zullen echter in zijn geheeld aangewend blijven voor toegevoegde onderzoekers en medewerkers.

Momenteel zijn we in het bijzonder op zoek naar fondsen om de huidige onderzoekers (studenten) na hun afstuderen te kunnen betalen om het onderzoek naar de bimodale stimulator voort te zetten, naar data-analisten die kunnen helpen bij het uitpluizen van de vele patiëntendata die inmiddels verzameld zijn, en naar bemensing van twee nieuwe laboratoria, in Nederland en België.

Sinds het congres Oorverdovende Stilte, op 6 februari jongstleden in de aula van de TU Delft verheugt zich TinnitusHouse in een enorme belangstelling, en een stroom aan donaties. 

.