Beknopte beschrijving

TinnitusHouse is een initiatief van de Stichting BrainInnovations, een Nederlandse stichting, die zich sinds jaar en dag bezighoudt met innovaties bij aandoeningen aan de hersenen en het centrale zenuwstelsel. Basisgedachte achter TinnitusHouse was een kruisbestuiving van uiteenliggende disciplines, zoals neurowetenschappen, psychologie, bioelektronica en data science om het onderzoek naar tinnitus aanzienlijk te kunnen versnellen.

De volgende organisaties zijn nauw betrokken bij TinnitusHouse:

 • Stichting BrainInnovations (oprichter)
 • TU Delft (mede-oprichter)
 • Universiteit van Otago (Nieuw-Zeeland)
 • Stichting Hoormij
 • Stichting TinnitusFree
 • Erasmus Universiteit
 • Universiteit van Regensburg
 • Universiteit Groningen
 • Universiteit Tilburg

Leden werkgroep Tinnitushouse​​​

 • Prof. dr. Dirk De Ridder, neurochirurg te Gent
 • ass. prof. (E.M.) Eddy van der Velden translationeel onderzoeker
 • Prof.dr.ir. Wouter Serdijn, Technische Universiteit Delft (LinkedIn)
 • Drs. Joop van Gent, Language Technologist, CEO Irion Technologies, (LinkedIn)
 • Ron Woering, Epona Medical Device Consultancy Baarn (LinkedIn)

Adviesraad Tinnitushouse​

 • Prof. dr. F.E. ( Freek ) Hoebeek, Laboratory of Neuroimmunology and Developmental Origins of Disease (NIDOD), Utrecht Medical Center Utrecht,
 • Ass. prof. Dr.Ir. C.( Christos ) Strydis,  Neuroscience Erasmus MC University Rotterdam
 • Prof. dr, S.K. ( Bas ) Koekkoek,  Neuroscience Erasmus MC University Rotterdam
 • Prof. dr. ( J.J.G. ) Gerard Borst,  Neuroscience Erasmus MC University
 • Dr. Ir. Marijn van Dongen, NXP semiconductors, Nijmegen
 • Drs. ( H.E. ) Bart Drost,  KNO, Bravis Ziekenhuis Bergen op Zoom
 • Drs. ( V. ) Vishtaseb Akbarkhanzadeh , psychiater te Amsterdam

Partners in Tinnitushouse

St. Brain Innovations

Braininnovations was opgericht als een joint venture om de zeer snelle nieuwe ontwikkelingen in brein research en technologie te integreren om nieuwe behandelingen te creeeren voor onbehandelbare ziektes. 
Naar de website 

TU Delft

De missie van de sectie Bio-elektronica is het leveren van technologie voor het succesvol monitoren, diagnosticeren en behandelen van corticale, neurale, hart- en spier-aandoeningen door middel van elektrotechnische middelen.
Naar de website

Stichting Hoormij

Stichting Hoormij heeft als doel de behartiging van de individuele en collectieve belangen en de bevordering van het welzijn van mensen met gehoor-aandoeningen en taalontwikkelingsstoornissen, alsmede van hun familie en mantelzorgers. 
Naar de website

St. Tinnitusfree

Stichting TinnitusFree zamelt geld in voor onderzoek, behandelingen en medicijnen en bevordert de bewustwording rondom tinnitus.
Naar de website