Oorzaken van Tinnitus

Tinnitus behoort tot de aandoeningen waarover eenvoudigweg te weinig bekend is om eenduidig oorzaken te kunnen aanwijzen. En ook over de mogelijke remedies, medicijnen of therapieën bestaan slechts theorieën en veronderstellingen. Simpel gezegd: men weet niet waardoor het wordt veroorzaakt en ook niet hoe je het weer weg kunt krijgen. Wat er wel over bekend is, vind je op deze website. Dat betekent niet dat de tinnituspatiënt hoeft te wanhopen. Integendeel: er zijn veel gevallen bekend waar bepaalde remedies hebben geholpen bij bepaalde soorten tinnitus, en het is aan jou, als tinnituspatiënt, om wegwijs te worden in dit doolhof, en je kansen op genezing zo groot mogelijk te maken. Ook daarbij probeert Tinnitus House je te helpen.
Er zijn twee soorten tinnitus: subjectieve tinnitus en objectieve tinnitus. Subjectieve tinnitus is de meest voorkomende soort en is de beleving van geluid zonder dat er daadwerkelijk geluid aanwezig is en wordt alleen door de patient waargenomen. Objectieve tinnitus komt minder vaak voor en ontstaat als gevolg van geluid dat door bepaalde gebiedjes vlakbij het oor. De oorzaken van objectieve tinnitus zijn doorgaans door onderzoek in het ziekenhuis redelijk eenvoudig op te sporen.

Wel is het uiteraard zaak er snel achter te komen of of u subjectieve of objectieve tinnitus heeft. Zie ook de beschrijving van subjectieve en objectieve tinnitus. Zoals aangegeven onder Wat is tinnitus kan bij subjectieve tinnitus alleen de patiënt zelf de geluiden in het oor horen. Als de dokter aan de oren van deze patiënten luistert hoort hij niets. Maar de persoon die er last van heeft, hoort het wel degelijk. Bij subjectieve tinnitus is het dan ook veel moeilijker om te achterhalen wat de oorzaak is dan bij objectieve tinnitus. Het is echter wel bekend dat deze vorm van tinnitus vaak samengaat met gehoorverlies, en dan vooral met gehoorverlies dat door een gehoorbeschadiging veroorzaakt is. Omdat de oorzaak zo moeilijk te achterhalen is, is deze vorm van tinnitus moeilijk te behandelen.
Hieronder geven we de meest voorkomende bekende vermoede omstandigheden aan, zowel voor objectieve als voor subjectieve tinnitus.

Otologisch

De meest bekende vermoede oorzaak van tinnitus is gehoorverlies door ouderdomsdoofheid of door geluid van buitenaf. Berucht is de dagenlang durende “piep” na het bezoek aan een popconcert. Verder zijn er het werken met lawaaierige machines, otosclorese, middenoorontsteking, oorsmeerophoping, plotseling doofheid, de ziekte van Menière en andere oorzaken van gehoorverlies.

Pulserend

Bij pulserende tinnitus worden de geluiden ergens in het lichaam veroorzaakt, bijvoorbeeld in het oor of in het hoofd. Het komt bij deze vorm van tinnitus vaak voor dat men het stromen van het bloed in de aderen hoort. Oorzaken kunnen zijn: een vernauwing van de halsslagader, een afwijkingen aan bloedvaten, een hartklepafwijking (vaak de aorta-klep), een versterkte hartslag, bijvoorbeeld door medicijnen, bloedarmoede of een snel werkende schildklier. Als de oorzaak gevonden is, is deze vorm van Tinnitus te genezen

Anatomisch

Tinnitus die zich manifesteert als een snel ritmisch klikgeluid. Deze kan zijn oorzaak hebben in het onwillekeurig samentrekken van de spiertjes die aan de gehoorbeentjes vastzitten. Verdere oorzaken van deze vorm van objectieve tinnitus zijn: hoofdletsel, een whiplash, multipele sclerose, een vestibulair schwannoom (ook wel acoustisch neuroom genoemd), of een brughoektumor

Spontaan

Spontane tinnitus kan ontstaan als gevolg van bijvoorbeeld een middenoorontsteking, de ziekte van Lyme, hersenvliesontsteking, syphillis of andere infectieziekten die het gehoor kunnen aantasten.

Neurologisch

Hoofdletsel, whiplash, multipele sclerose, vestibulair schwannoom (ook wel acoustisch neuroom genoemd), brughoektumor

Infectieus

Infectieuze tinnitus is tinnitus als gevolg van een middenoor ontsteking, de ziekte van Lyme, hersenvlies ontsteking, syphillis of een andere infectieziekte die het gehoor kan aantasten.

Medicijnen

Bekende Tinnitus-triggers zijn aspirine, NSAID’s (nonsteroidal anti-inflammatory drugs) zoals Ibubrufen, bepaalde antibiotica, plastabletten en cytostatica (chemotherapie).

Diversen

Ook kaakgewrichtsproblemen en sommige tandheelkundige afwijkingen kunnen tinnitus veroorzaken.