Tinnitus, een beroepsziekte !

Pop musici

Als popconcerten aangemerkt worden als één van de belangrijkste oorzaken van tinnitus, is het niet verwonderlijk dan musici een beroepsgroep vormen die frequent geplaagd wordt door tinnitus, onder hen vele beroemdheden  uit binnen en buitenland. Uit het verleden en het heden. 

Bouwnijverheid

Dat gehoorschade in de bouw een veelvoorkomende probleem is, blijkt ook uit de cijfers van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCVB). De Arbowet stelt dat iedere werknemer die dagelijks wordt blootgesteld aan meer dan 85 dB(A)
of een piekgeluidsdruk hoger dan 140 Pa door
de werkgever in de gelegenheid moet worden
gesteld om periodiek een audiometrisch onderzoek te ondergaan. 

Motorrijders

Tinnitus kan snel ontstaan tijdens het motorrijden. Volgens Alpine, dat gehoorbescherming ontwikkeld, kun je na een kwartier rijden met een snelheid van 100 kilometer per uur al tinnitus oplopen. Dat ontstaat door het geluid van de wind die langs je oren suist. Bij 100 kilometer per uur is dat 94 decibel. Bij 120 kilometer per uur loopt dit op tot 98 decibel, genoeg om binnen zeven minuten tinnitus op te lopen.
Bron: motorrijders.nl

Klassieke musici

Maar niet alleen pop en rockmuzikanten, ook voor klassieke musici kan tinnitus de oorzaak zijn van arbeidshinder en zelfs  -ongeschiktheid.  In het algemeen geldt dat korte blootstelling aan harde volumes net zo veel schade kan veroorzaken als langdurige middelmatige blootstelling aan geluid. Dit laatste is bij orkestmusici zeer vaak het geval.

Fabrieksarbeiders

Mensen met het beroep metaalbewerker kunnen blootstaan aan lawaai. Het gebruik van  metaalbewerkingsmachines, draaibanken, freesmachines, etc. en gebruik van lasapparaten, lasaggregaten, machines en motoren, resulteert in meer klachten over het gehoor door metaalbewerkers. Daarbij is vaak sprake van blootstelling boven de 80dB, een schadelijk geluidsniveau. Piekblootstellingen die ruim boven de 100 dB komen voor als bijvoorbeeld met een hamer op staal wordt geslagen.

Hulpverleners

Uit de politiesector komen opvallend veel meldingen van tinnitus. Waarschijnlijk dragen luide sirenes niet bij aan de staat van het gehoor. Ook onder brandweermannen is het aantal slechthorenden opvallend hoog.  Het verminderde gehoor bleek voornamelijk veroorzaakt te worden door blootstelling aan lawaai van machines, gereedschappen en natuurlijk door de sirene. Om een beroepsziekte te kunnen melden, moet de CAS-code (Classificaties voor Arbo en Sociale verzekeringen) worden doorgegeven. Voor  tinnitus is dat de CAS code H102 

Ja, tinnitus wordt aangemerkt als beroepsziekte

Sinds de publicatie van het rapport opgesteld door Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid (Amsterdam AMC) wordt tinnitus inderdaad breed geaccepteerd als een beroepsziekte. Een (bedrijfs) arts moet er dan ook een melding van maken. De tinnitus moet een frequentie hebben van meer dan 3000 Hz (hoge suis of pieptoon) om het door blootstelling aan overmatig geluid te verklaren.  Meer informatie over Tinnitus als beroepsziekte vindt u op deze website van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten van het Amsterdam UMC.