Marginaal verband tussen bloedwaarden en tinnitus

Meeste supplementen bij tinnitus niet zinvol!
Onderzoekers hebben gekeken of het meten van bloedwaarden kan bijdragen aan de diagnostiek van tinnitus en mogelijke behandeling ervan. De wetenschappers laten met hun onderzoek zien dat de problemen die tinnitus geeft maar voor een zeer klein deel zijn te verklaren en te voorspellen aan de hand van specifieke bloedwaarden. Het meten van bloedwaarden heeft dan ook slechts een beperkte klinische waarde. Voor een verband tussen bloedwaarden zoals calcium, magnesium, selenium en zink enerzijds en tinnitusproblemen anderzijds is geen bewijs gevonden. Dat voedingssupplementen hiermee voor verbetering van tinnitusklachten zorgen, is dan ook niet waarschijnlijk.
Lees hier de volledige publicatie van de Stichting Hoormij